Skip to main content

Lög Neistans

Styrktarfélag barna og fullorðinna með hjartagalla

Samþykkt á aðalfundi 30. janúar 2024

1.gr.

Nafn félagsins.

Nafn félagsins er Neistinn styrktarfélag barna og fullorðinna með hjartagalla. 

Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. Félagið er deild í Hjartaheillum sem eru landssamtök hjartasjúklinga.

2.gr.

Markmið félagsins.

a) Að fólk með hjartagalla og aðstandendur þeirra miðli hvert öðru af reynslu sinni og veiti hvert öðru þá hjálp og stuðning sem mögulegt er.

b) Að stuðla að því að fólk með hjartagalla og aðstandendur þeirra verði upplýst af fagaðilum um öll þau mál er varða félagsleg og lagaleg réttindi sín.

c) Að afla fjár í styrktarsjóð félagsins.

d) Að kynna málefni fólks með hjartagalla fyrir almenningi með tilstyrk fjölmiðla og með útgáfustarfsemi.

e) Að efla samvinnu við félagasamtök sem vinna að velferðarmálum barna og fólks með hjartagalla.

f) Að félagsmönnum verði haldið upplýstum um starfsemi félagsins með reglulegri sendingu fréttabréfs um starfsemina, á heimasíðu og á samfélagsmiðlum.

3.gr.

Félagar.

Félagið er opið þeim  sem áhuga hafa á málefnum fólks með hjartagalla. Félagsgjald skal ákveðið á aðalfundi félagsins.  Innheimta skal árgjöld í samræmi við ákvörðun stjórnar.

4.gr.

Stjórn félagsins.

a) Stjórn félagsins skipa sjö menn, formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og þrír meðstjórnendur.  Einn í stjórninni þarf að vera fullorðinn einstaklingur (18+) með hjartagalla.

Stjórnin skiptir með sér verkum.

b) Stjórnarkjör fer fram ár hvert á aðalfundi félagsins og þá skal einnig kjósa tvo félagskjörna skoðunarmenn.  Annað hvert ár skulu kjörnir þrír menn í stjórn og hitt árið fjórir, þar með talinn formaður.

c) Stjórn félagsins fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli aðalfunda og ber ábyrgð gerða sinna fyrir aðalfundi.

d) Stjórn getur falið framkvæmdastjóra, einstökum félagsmönnum eða nefndum að starfa sjálfstætt að verkefnum en þau standi skil gerða sinna gagnvart stjórninni.

5.gr.

Aðalfundur.

a) Aðalfund félagsins skal halda árlega fyrir maílok.

b) Til aðalfundar skal boða á tryggilegan hátt með a.m.k. fjórtán daga fyrirvara.

c) Stjórn leggur fram skýrslu um starfsemi liðins árs og reikninga félagsins, árituðum af endurskoðanda.

d) Gjaldkeri sjóðsstjórnar Styrktarsjóðs hjartveikra barna leggur fram reikninga sjóðsins.

e) Reikningsár félagsins er almanaksárið.

f) Tillögur um lagabreytingar skulu bornar fram á aðalfundi, enda hafi þeirra verið getið í fundarboði og borist stjórn Neistans skriflega fjórum vikum fyrir aðalfund.

g) Þeir sem hafa rétt til setu á aðalfundi eru félagsmenn. Atkvæðarétt hafa skuldlausir félagsmenn.

h) Framboð til stjórnarsetu berist með tölvupósti á netfangið neistinn@neistinn.is (eða annað netfang í framtíðinni verði því breytt) í síðasta lagi 5 dögum fyrir aðalfund. Ef ekkert framboð berst innan þess tíma og er fyrirséð að náist ekki að mynda löglega stjórn mun sitjandi stjórn geta leitað leiða til að mynda stjórn með að minna fólk á og biðla til þeirra að bjóða sig fram. Þeir aðilar verða þó að vera löggildir meðlimir félagsins.

6.gr.

Félaginu ber að tilkynna stjórn Hjartaheilla um fulltrúa sína fyrir aðalfund samtakanna. Fjöldi fulltrúa skal vera í samræmi við lög Hjartaheilla.

7.gr.

Komi fram tillaga um slit félagsins þarf að samþykkja hana á tveimur fundum, þar af einum aðalfundi. Samþykki aukins meirihluta fundarmanna á báðum fundunum þarf til þess að samþykkja tillöguna.

Hætti félagið störfum skal stjórn fela Hjartaheillum umsjón eigna félagsins í þágu fólks með hjartagalla.